Lekarze
Prof. dr hab. med. Jadwiga Nessler
specjalista chorób wewnętrzych, kardiolog

Ukończyła studia w Akademii Medycznej w Krakowie. W 1998 r uzyskała stopień doktora, w 2008 doktora habilitowanego a w 2014 tytuł profesora. Od 2009 roku jest Kierownikiem Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK UJ CM w KSS im Jana Pawła II, gdzie pełni również funkcję ordynatora. W 2017 roku otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jgiellońskim. Wypromowała 5 doktorów, jest opiekunem naukowym kolejnych doktorantów, autorem ponad 300 publikacji, ok 350 doniesień zjazdowych, redaktorem 4 monografii i współautorem 8 opinii eksperckich związanych z niewydolnością serca (w tym 1 międzynarodowej). Od wielu lat jest Kierownikiem naukowym i wykładowcą kursów obowiązkowych dla lekarzy specjalizujących się z zakresu kardiologii, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jej opieką, jako kierownika specjalizacji , kilkunastu lekarzy otrzymało tytuł specjalisty z zakresu z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami za prezentowane doniesienia naukowe na kongresach kardiologicznych polskich i zagranicznych. Otrzymała m.in. zespołową Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki za wykonanie pierwszych stu przeszczepów serca w Krakowie, Srebrny Medal UJ za wieloletnią służbę (2009), Nagrodę Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”( 2012), Odznakę „Honoris Gratia” (2016), Srebrny Krzyż Zasługi ( 2018) oraz medale okolicznościowe: Medal 100-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (2017) oraz Medal 50-lecia Oddziału Krakowskiego PTK.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, European Association of Echocardiography, European Association of Heart Failure oraz Heart Failure Society of America. W 2005 roku przyznano jej tytuł: „European Cardiologist”, a w 2009 – tytuł: „Fellow of the European Society of Cardiology”.
Kardiologia jest moją pasją już od czasów studenckich, kiedy to aktywnie działałam w kardiologicznych kołach naukowych. Odkąd zostałam lekarzem zajmuję się diagnostyką inwazyjną i nieinwazyjną (w szczególności echokardiograficzną, elektrokardiograficzną) oraz leczeniem schorzeń będących konsekwencją miażdżycy i jej powikłań a więc chorobą wieńcową oraz i jej różnymi postaciami (stabilna dławica, ostre zespoły wieńcowe).Przez wiele lat wykonywałam badania echokardiograficzne dzięki czemu posiadam duże doświadczenie potwierdzone certyfikatami umiejętności Polskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Szczególnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca. W tej dziedzinie jestem uznanym ekspertem nie tylko w Polsce. W 2017 roku zostałam powołana na pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Niewydolności Serca. Moja wieloletnia praca, jako wybitnej ekspertki, przyczyniła się do rozpoczęcia pilotażowego programu KONS – Koordynowanej Opieki Nad pacjentem z Niewydolnością Serca. Od wielu lat działam także na rzecz poprawy świadomości chorych na temat schorzeń układu sercowo-naczyniowego a w szczególności niewydolności serca poprzez przygotowywanie materiałów edukacyjnych. Jestem autorem Paszportu dla pacjenta z niewydolnością serca oraz Kierownikiem Naukowym strony internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.slabeserce.pl .
dr n. med. Michał Nessler
specjalista chirurgii plastycznej, lekarz medycyny estetycznej

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ (2007). Już w trakcie studiów wykazywał zainteresowanie chirurgią plastyczną realizując staże kliniczne w ośrodkach chirurgii plastycznej w USA (Rochester, NY) i Australii (Perth, WA). Po studiach rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W tym czasie nabywał wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej oraz leczenia oparzeń u dzieci pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jacka Puchały. W latach 2010 – 2011 przebywał na rocznym stażu klinicznym w Szpitalach klinicznych University of Western Australia w Perth, gdzie szkolił się pod kierownictwem prof. Fiony Wood w dziedzinie chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń u dorosłych i dzieci. Po powrocie do Polski, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ i w 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę z zakresu regeneracji skóry. Szkolenie specjalizacyjne z chirurgii plastycznej, odbywał pod kierownictwem dr hab. n. med. Anny Chrapusty, a tytuł specjalisty z tej dziedziny uzyskał w 2018 roku. Obecnie pracuje w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie pełniąc funkcję Koordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej.

W zakresie szczególnych zainteresowań doktora znajdują się chirurgia twarzy, chirurgia estetyczna w tym zabiegi małoinwazyjne, chirurgia piersi oraz chirurgia ręki z mikrochirurgią. W swojej pracy doktor Michał Nessler kieruje się najwyższym dobrem pacjenta, przeprowadzane zabiegi wykonuje z wykorzystaniem powiększenia (lupy chirurgiczne) dla większej precyzji oraz stosuje atraumatyczne techniki tak aby osiągnąć najlepszy oczekiwany efekt i zadowolenie pacjenta. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w wykonywanej pracy tak aby zminimalizować powstawanie blizn, a wszelkie ingerencje w wygląd miały naturalny charakter. Do zabiegów wykorzystuje najbardziej zaawansowane techniki operacyjne i stosuję tylko preparaty najlepszych marek. Od 2018 roku doktor Nessler pracuje dodatkowo w Centrum Medycznym NessMedica, gdzie udziela konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej, wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz zabiegi w znieczuleniu miejscowym.
Chirurgia plastyczna jest moją pasją się od czasu studiów medycznych. Już wtedy wiedziałem, że ten dział chirurgii jest najbardziej pasjonującą częścią medycyny. Moje zainteresowania rozpalił profesor Jacek Puchała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, gdzie pracowałem od zakończenia studiów medycznych. Dzięki wytrwałej pracy i determinacji miałem możliwość odbyć staże w szpitalach uniwersyteckich USA i Australii gdzie zdecydowałem, że chirurgia plastyczna stanie się moją specjalizacją. Od tego czasu nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i podnoszę umiejętności z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej a także w zakresie leczenia oparzeń. W mojej pracy kieruje się najwyższym dobrem pacjenta i dążeniem do uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego. Obecnie pracuję w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie pełniąc funkcję Koordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej. Nieustannie rozwijam się naukowo publikując artykuły w indeksowanych czasopismach oraz uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych. Mottem mojej pracy jest: zachować piękno przez całe życie.
dr n. med. Katarzyna Nessler
specjalista medycyny rodzinnej

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, naukowe oraz społeczne. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku zdała egzamin Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny medycyny rodzinnej, otrzymując jednocześnie wyróżnienie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za wysoki wynik.

Obecnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Lekarskim w języku polskim oraz dla studentów Szkoły Medycznej w języku angielskim UJ CM. Jest członkiem Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Od 2014 roku członek Zarządu i reprezentant Polski a od czerwca 2019 prezydent Vasco da Gama Movement, organizacji zrzeszającej młodych lekarzy rodzinnych w Europie, należącej do Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA. Dr Nessler jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT).

Uczestniczka licznych klinicznych staży zagranicznych, między innymi w Australii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Brazylii oraz Danii. Podczas pobytu w Australii nostryfikowała dyplom lekarza.

Dr Nessler była i jest kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. w badaniu wiedzy lekarzy na temat pierwszej pomocy w oparzeniach, w projekcie dotyczącym szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, związku cukrzycy typu 2 i zaburzeń lipidowych, poprawności wykonywania pomiarów ciśnienia a także w badaniu dotyczącym gotowości lekarzy do reagowania na problem przemocy domowej czy gotowości lekarzy i ich pacjentek do wykonywania badań cytologicznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dr Nessler jest laureatką licznych nagród i wyróżnień, między innymi, została stypendystką prestiżowego projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, w którym doceniono jej dokonania naukowe, a także innowacyjność przygotowywanej pracy doktorskiej. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, przedstawiła kilkadziesiąt prezentacji ustnych, plakatowych i warsztatowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Dwukrotnie wyróżniona przez studentów Szkoły Medycznej w języku angielskim UJ CM tytułem „ Najlepszego nauczyciela nauk klinicznych” (2018 oraz 2019).
Specjalność z medycyny rodzinnej daje mi możliwość zbudowania długotrwałych relacji z pacjentami i ich rodzinami. Bardzo podoba mi się jej interdyscyplinarny charakter i możliwość wykorzystania w codziennej praktyce wiedzy i kompetencji z zakresu różnych dziedzin medycznych.
Obecnie cenne doświadczenia nabyte za granicą staram się wykorzystać w mojej codziennej pracy z pacjentami. Moje szczególne zainteresowania związane są z opieką nad dziećmi, problemami skórnymi, zaburzeniami lipidowymi oraz nadciśnieniem, a także szeroko pojętej prewencji i promocji zdrowia. Moim hobby jest i zawsze był sport, w szczególności tenis i narciarstwo alpejskie. Jest to mój sposób na relaks, pozwala pozbyć się stresu, wprowadza w moim życiu poczucie równowagi.

Motto: „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając”.
Owidiusz
lek. med. Agnieszka Budzyńska
specjalista chirurgii plastycznej, specjalista chirurgii ogólnej

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ W Krakowie ( 1997). Od początku drogi zawodowej jest związana z chirurgią plastyczną. Obecnie pracuje na etacie starszego asystenta w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Specjalista chirurgii plastycznej z 20- letnim doświadczeniem. Posiada również specjalizacje z chirurgii ogólnej (2007). Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

W zakresie szczególnych zainteresowań dr Budzyńskiej znajdują się chirurgia twarzy, chirurgia estetyczna w tym zabiegi małoinwazyjne oraz laseroterapia. Posiada wieloletnie doświadczenie chirurgiczne w prowadzeniu chorych z ciężkimi oparzeniami oraz w prowadzeniu blizn po tych urazach . Pierwsze doświadczenia w pracy z laserami rozpoczęła w 1998 roku w Ars-Medica w Krakowie pod nadzorem ówczesnego Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej Dr Cieślika . Wiedzę swą doskonaliła przez kolejna lata uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach laserowych. Terapia laserowa obejmuje nie tylko blizny pooparzeniowe, również inne rodzaje blizn w tym pourazowe, pooperacyjne. Dr Budzyńska zajmuje się usuwaniem laserowym zmian skórnych-naczyniaków, włókniaków, zmian łojotokowych. Wykorzystuje techniki laserowe w połączeniu z innymi zabiegami medycyny estetycznej (osoczem bogatopłytkowym, mezoterapią igłową). Od 2021 roku doktor Budzyńska pracuje dodatkowo w Centrum Medycznym NessMedica, gdzie udziela konsultacji z zakresu chirurgii plastycznej, leczenia oparzeń . Wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, laseroterapii oraz zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym.
Brak informacji.